2565
16 ส.ค. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 16 ส.ค. 2564 10:48:37 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 14:36:25 โดย: supply04