2565
16 ส.ค. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 16 ส.ค. 2564 14:24:36 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 ส.ค. 2564 12:14:10 โดย: supply04