2564
17 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อไส้กรอง RO ชนิด membrane จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 17 ส.ค. 2564 15:02:18 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 17 ส.ค. 2564 15:02:18 โดย: supply10