2564
18 ส.ค. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 18 ส.ค. 2564 16:59:53 โดย: supply05
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 ส.ค. 2564 17:05:46 โดย: supply05