2564
19 ส.ค. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 15:00:04 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 15:00:04 โดย: supply10