2565
19 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 16:29:33 โดย: supply07
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 16:32:12 โดย: supply07