2564
19 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 18:15:14 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 15:00:51 โดย: supply14