2564
19 ส.ค. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ส.ค. 2564 18:29:05 โดย: supply06
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ส.ค. 2564 10:19:51 โดย: supply06