2565
20 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ส.ค. 2564 14:49:32 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ส.ค. 2564 14:49:32 โดย: supply11