2564
20 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ส.ค. 2564 15:00:54 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 23 ส.ค. 2564 14:19:33 โดย: supply15