2564
20 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า อาคารเรียน ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ ระบบไฟฟ้าสนาม และห้องน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา ๘ (พัทธยานุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ส.ค. 2564 15:59:40 โดย: supply12
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ส.ค. 2564 16:00:22 โดย: supply12