2564
23 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 23 ส.ค. 2564 15:55:44 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 23 ส.ค. 2564 15:55:44 โดย: supply10