2565
24 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 12:10:11 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 12:12:58 โดย: supply04