2564
23 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ ๓) จำนวน ๖ รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 14:44:54 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 14:44:54 โดย: supply14