2564
24 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 16:31:00 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 16:31:00 โดย: supply10