2564
24 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (หิน,ทราย) และวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ยางแอสฟัลท์))
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 16:33:36 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 16:33:36 โดย: supply10