2564
24 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 17:08:07 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ส.ค. 2564 17:08:45 โดย: supply15