2565
25 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 09:50:44 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 09:51:52 โดย: supply04