2564
25 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 15:48:05 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 15:49:05 โดย: supply15