2564
25 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 18:02:30 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 ส.ค. 2564 18:03:43 โดย: supply14