2564
27 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 27 ส.ค. 2564 16:05:28 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 27 ส.ค. 2564 16:05:28 โดย: supply14