2564
31 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเช็คระยะ ๑๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ทะเบียน ขน-๖๖๗๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 31 ส.ค. 2564 13:57:41 โดย: supply12
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 31 ส.ค. 2564 13:57:41 โดย: supply12