2564
02 ก.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 ก.ย. 2564 17:49:52 โดย: supply10
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 ก.ย. 2564 17:49:52 โดย: supply10