2565
06 ก.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 06 ก.ย. 2564 10:22:51 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 06 ก.ย. 2564 10:22:51 โดย: supply04