2564
10 ก.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 ก.ย. 2564 09:50:35 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 ก.ย. 2564 09:50:56 โดย: supply14