2564
16 ก.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 16 ก.ย. 2564 11:37:30 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 16 ก.ย. 2564 11:39:18 โดย: supply15