2565
17 ก.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 18 ก.ย. 2564 09:54:48 โดย: supply06
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 ก.ย. 2564 09:56:29 โดย: supply06