2564
21 ก.ย. 2564
ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 21 ก.ย. 2564 16:57:01 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 21 ก.ย. 2564 16:57:57 โดย: supply11