2565
22 ก.ย. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 ก.ย. 2564 09:09:55 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 22 ก.ย. 2564 09:11:09 โดย: supply04