2564
27 ก.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 27 ก.ย. 2564 11:25:15 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 27 ก.ย. 2564 11:26:57 โดย: supply15