2565
01 ต.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 01 ต.ค. 2564 10:56:27 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 01 ต.ค. 2564 10:57:23 โดย: supply11