2564
13 ธ.ค. 2564
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ต.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 13 ธ.ค. 2564 11:08:35 โดย: supply09
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 13 ธ.ค. 2564 11:08:35 โดย: supply09