2565
15 ธ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 15 ธ.ค. 2564 11:48:57 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 15 ธ.ค. 2564 11:49:40 โดย: supply15