2565
21 ธ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุการศึกษา) วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 21 ธ.ค. 2564 10:07:13 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 21 ธ.ค. 2564 10:07:31 โดย: supply14