2565
22 ธ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยา Fentanyl citrate injection ๐.๕ mg/๑๐ ml จำนวน ๑๖๐ กล่อง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 ธ.ค. 2564 11:17:48 โดย: supply09
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 27 ธ.ค. 2564 09:04:10 โดย: supply09