2565
22 ธ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 ธ.ค. 2564 13:37:45 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 22 ธ.ค. 2564 13:37:45 โดย: supply11