2565
22 ธ.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 ธ.ค. 2564 14:40:08 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 22 ธ.ค. 2564 14:40:08 โดย: supply14