2565
24 ธ.ค. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ธ.ค. 2564 14:52:10 โดย: supply14
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 29 ธ.ค. 2564 10:05:10 โดย: supply06