2565
24 ธ.ค. 2564
ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ธ.ค. 2564 16:25:22 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ธ.ค. 2564 16:25:58 โดย: supply11