2564
13 ม.ค. 2565
ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 13 ม.ค. 2565 10:25:48 โดย: supply09
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 13 ม.ค. 2565 10:25:48 โดย: supply09