2565
20 ม.ค. 2565
ร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 20 ม.ค. 2565 11:57:56 โดย: supply09
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 20 ม.ค. 2565 11:59:00 โดย: supply09