กองการพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 718 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 33 รายการ
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุม กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ณ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุม กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแอร์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน ๓๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ส.ค. 2563 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง รวม ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเวลา ๗ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง ๒๗๔๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายและซุ้ม โครงการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินงานโครงการแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขน ๖๖๘๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๖๗ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขย ๖๓๒๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๖ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขค-๓๕๐๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๒๘ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๒๔๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๔-๕๗-๐๐๐๖ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างพิธีกรหญิงดำเนินรายการโครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างพิธีกรชายดำเนินรายการโครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาชุดการแสดงประกอบเพลง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าอัฒจันทร์ที่นั่งชม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๖๗๓ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสนามฟุตบอล , สนามวอลเลย์บอลชายหาด , อุุปกรณ์ไฟฟ้า , เอฟเฟ็กส์ , ระบบไฟแสงสี , เครื่องเสียง และเต็นท์ จำนวน ๗ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาชายหาด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา จำนวน ๑ คัน โดยวิะธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา จำนวน ๑ คัน โดยวิะธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจำฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก จำนวน ๖ คัน รวม ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำเวทีและเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซต์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพ ครั้งที่ ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมระบบไฟ แสง สี และติดตั้ง โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น เป็นเวลา ๒ วัน จำนวน ๓ คัน (โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ จำนวน ๓ นาย เป็นเวลา ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๕๒-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่าทุ่นยาง เต็นท์ เครื่องเสียง ระบบไฟ แสง สี และเอฟเฟกต์ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายอวยพรปีใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๒-๔๙-๐๐๒๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเช่าเรือสำหรับกรรมการพร้อมคนขับและเชื้อเพลิง จำนวน ๔ ลำ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำซุ้มและป้ายประชาสัมพันธ์ในสนามโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายในสนามและซุ้มทางเขา โครงการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำสนามเปตอง , เต็นท์ , เครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โครงการแข่งขันเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำปฏิทินกิจกรรมเมืองพัทยา ๒๕๖๓ (ไทย-อังกฤษ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเรือเร็วพร้อมคนขับ โครงการแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน และอาคารจอดรถยนต์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่บริเวณอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๑๐dn หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๕-๐๖๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเช่ารถแห่โฆษณา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เมตร ติดรถแห่ ๒ ด้าน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเช่ารถแห่โฆษณา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เมตร ติดรถแห่ ๒ ด้าน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้าย ซุ้ม และธงผ้า โครงการแข่งขันตกปลาบริเวณอ่ายเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่าเต็นท์ และเครื่องเสียง โครงการแข่งขันตกปลา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมสายนำแสงสำหรับอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2562 ประกาศผู้ขนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๘ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างประเมินผลโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Countdown ๒๐๒๐) จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการเพื่อดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารของอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนการกระจายตัวและวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นของประชากรแฝงในเมืองพัทยา เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายโครงการพัฒนาเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายเกาะกลางถนนสุขุมวิท จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของห้องผ่าตัดและห้องคลอด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-1653 , 420-52-1638 , 420-52-1641 , 420-52-1648 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 160,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาล Ambulance ทะเบียน นง 2667 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 026-56-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีพิเศษ
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโล่และเหรียญรางวัล โครงการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON ๒๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำเวที เช่าเต็นท์ และเครื่องปั่นไฟ โครงการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON ๒๐๑๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำสนามแข่งขันว่ายน้ำในทะเล พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างระบบจับเวลาระบบแชมป์เปี้ยนชิพสำหรับนักวิ่ง โครงการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดการแสดง และพิธีกร โครงการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON ๒๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างบันทึกภาพการจัดการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬา พร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ OB สำหรับการออกอากาศ เทปบันทึกภาพทางสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางระบบดิจิตอล ความยาว ๔๕ นาที จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ขนะจ้างจัดทำ TRANSITION โครงการแข่งขันมหกรรมไตรกีฬาเมืองพัทยา PATTAYA TRIATHLON ๒๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดเตรียมสนามและระบบไฟแสงสีและเครื่องเสียง โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีพิเศษ
28 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมงาน PATA Destination Marketing Forum ๒๐๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ (โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2562 ตอบข้อซักถามงานจ้างเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ
06 พ.ย. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561
27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จากวัสดุ Box banner ฐานเหล็กและตกแต่งสถานที่ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแก้ว และน้ำแข็.โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องสำหรับนักเรียนผู้เข่าร่วมประกวดแข่งขันทางพุทธศาสนาและเจ้าหน้าที่ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน ทางพุทธศาสนาและคณะกรรมผู็ตัดสินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดกลางและชุดเล็ก โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา
27 ก.พ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์อิ้งเจทบนพื้นไวนิลติดตั้งเวทีกลาง และเวทีประกวดร้องทำนองสระภัญญะ
11 ม.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 12 เดือน
02 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 ก.ย. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
13 ก.ย. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองการพัสดุและทรัพย์สิน