กองพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
20 ก.ย. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
05 ก.ย. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
05 ส.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
29 มิ.ย. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
31 พ.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน เมษายน 2565
10 พ.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มีนาคม 2565
25 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
07 เม.ย. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
02 มี.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มกราคม 2565
14 ก.พ. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
21 ม.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
13 ม.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
04 ม.ค. 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
28 ต.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน กันยายน 2564
22 ก.ย. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
30 ส.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
15 ก.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มิถุนายน 2564
21 มิ.ย. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
14 พ.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน เมษายน 2564
07 พ.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มีนาคม 2564
30 มี.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
04 มี.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มกราคม 2564
08 ก.พ. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563
04 ม.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
04 ม.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563
23 พ.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
03 พ.ย. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563
07 ต.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563
08 ก.ย. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 ส.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563
29 ก.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
29 พ.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563
12 พ.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563
23 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
23 มี.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
13 มี.ค. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563
11 ก.พ. 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
14 พ.ย. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562
14 พ.ย. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562
01 พ.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
23 ก.ย. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
02 ส.ค. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562
16 ก.ค. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
04 มิ.ย. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562
24 เม.ย. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
06 มี.ค. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562
01 ก.พ. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
06 พ.ย. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561
26 ก.ย. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
18 ก.ค. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
18 ก.ค. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
15 พ.ค. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
23 มี.ค. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.61
26 ก.พ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
14 ก.พ. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2560
23 ม.ค. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร(1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
23 ม.ค. 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร(1) ประจำเดือน กันยายน 2560
14 ธ.ค. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
11 ก.ย. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.(1)ประจำเดือน สิงหาคม 2560
31 ส.ค. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
27 ก.ค. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.(1) ประจำเดือน มิถุนายน 2560
31 พ.ค. 2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน