กองการพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ยี่ห้อ GSD SUBMERSIBLE PUMP ครุภัณฑ์ 005-58-0765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นง-8412 ชบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 84-7194 ชบ ครุภัณฑ์ 017-51-0053 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของรถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขน 6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0167
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรั้วอาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา ฝั่งโรงแรมสุทัศน์คอร์ท จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนบริเวณทางเข้าแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และด้านหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารหลักตัวที่ ๔ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๕๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำแผนกแม่หลังคลอด ชั้น ๓ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินระหว่างแผนกไตเทียมอาคารสนับสนุนและแผนกห้องคลอดอาคารหลัก ชั้น ๓ โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถปฏิบัติงานภาคสนามชนิด 6 ล้อ และรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ตค-3849 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าศาลเจ้าพ่อดำและขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนสายโกรกมะขามหน้าวัดใหม่สำราญเกาะล้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๙ รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๓-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล ๖๕๕๔ ชลบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๑๒๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium sterile solution ๖๐ mg/๐.๖ ml จำนวน ๔๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa + Carbidopa tablet ๒๕๐ mg + ๒๕ mg จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin tablet ๒๐ mg จำนวน ๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุการศึกษา)
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดเเละเจาะกระดูก หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๓-๕๙-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจมีกราฟและเครื่องบันทึก หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๖-๕๘-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระเเทก หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๐-๕๗-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคต้นเเบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานผ่าตัดตา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลว และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride tablet ๕๐๐ mg จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุนัขโต จำนวน 4,651 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสำหรับเข็นผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นสำหรับใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ขษ ๗๖๗๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๒๐๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อน้ำรถยนต์ ทะเบียน กบ ๗๑๐๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๗๙ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับขาชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประจำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 --ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ของรถยนต์ จำนวน ๔ คัน (หมายเลขทะเบียน ขข-7362 ชลบุรี , ขค-3502 ชลบุรี , ขค-3504 ชลบุรี และ 85-5241 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ตรวจร่างกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Bizhub 423 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๑๓๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถ Ambulance ทะเบียน กบ-๓๖๗๒ ชลบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปล่องควันเครื่องกำเนินไฟฟ้าสำรอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๗-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ผผ ๒๖๒๗ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๕,๗,๘,๙ และ สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๒๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถ Ambulance ทะเบีบย นง-๒๖๖๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festivel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบภาคสนาม ชริด POE โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๑-๕๙-๕๕๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบ จำนวน ๑ รายการ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉาพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๘-๕๗-๐๐๐๘) และชุดควบคุมการให้สารละลายทางไซริงค์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๑-๕๙-๐๐๘๘ , ๓๘๑-๕๙-๐๐๙๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ขษ 7677 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๓ คัน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (อาคารเดิม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๗-๖๑-๐๐๒๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยชนิดใส่ผ่านการส่องกล้องตรวจภายในข้อกระดูก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถังใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร สำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงสำหรับอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์วัสดุสำนักงาน (เอกสารหลักฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุนัขโต จำนวน ๔,๖๕๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาต้มยาง ขนาด 7.5 ลิตร , เครื่องผสมแอสฟัลท์ติกส์ ขนาด 8 ตัน , เครื่องผสมแอสฟัลท์ติกส์ ขนาด 12 ตัน และเครื่องผสมแอสฟัลติกส์ ขนาด 20 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนข้อมูลผู้ให้บริการ (CRW) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ(เสาสัญญาณแบบโครงเหล็กถัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการทำแผลและการประคบร้อนเย็น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (แบบเรียนเเบบฝึกหัด) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ คัน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุนัขโต จำนวน ๔,๖๕๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแลนสีเขียว ๘๐% ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๑๐๐ ม. จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแทพย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์กระโจมสีขาว ขนาด ๓ x ๓ เมตร จำนวน ๑๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำตาเทียมและน้ำเกลือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรวมผลคะแนนการเลือกตั้งและจ้างพิมพ์ป้ายผังบริเวณสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนชุดเกียร์ รถยนต์นั่ง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขษ ๕๒๑๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ,จอคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กพ ๔๐๖๘ ชลบุรี จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงรังผึ้งคูลลิ่งทาวเวอร์ของระบบปรับอากาศ ชั้น ๖ อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับไหปลาร้าชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษและชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมมลพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ หลัง จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถพยาบาล Ambulance ทะเบียน ขษ-๙๘๔๘ ชลบุรี
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง) จำนวน ๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าหอน้ำ เบอร์ ๓๐ หมายเลขทะเบียน ผต-๖๗๘๖ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๔ คัน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพฤกษศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำยาฆ่าเชื้อ และวิตมิน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา และวิตามิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประตูพื้นทางลาดสำหรับเคลื่อนย้ายศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา และป้ายปิดการจราจรการจัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้ม ป้ายฉากหลังเวทีเช่าเครื่องเสียง เช่าอุปกรณ์ Effect พิธีเปิดการจัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบเครื่องนึ่ง และสเปรย์สำหรับทำความสะอาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Main Distribution Board) หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑๘-๖๑-๐๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗๓-๕๖-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและน้ำตาเทียม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan tablet จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง เบอร์ ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๒๙-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฉีดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอาหารทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำแก๊ส) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ภายในอาคารจากระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมปรับปรุงเต้ารับและไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒,๓,๔ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 83-9131 ชบ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการโรคติดต่อทางป้องกันได้ด้วยวัคซีน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญย์กัญจนา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๙๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั้มสูบน้ำดี สำหรับสูบน้ำขึ้นอาคารหลัก, อาคารสนับสนุนและระบบปั้มน้ำดับเพลิง Fire Pump ภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๖-๐๒๒๘, ๐๕๕-๕๖-๐๒๒๙, ๑๘๗-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาตา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium sterile solution ๖๐ mg/๐.๖ ml จำนวน ๑,๕๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฉีด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามฟุตซอลและอุปกรณ์เทคนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดถนน ทะเบียน ถข-๑๒๕ ชลบุรี , รถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๙๔๐ , รถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๒๕๖๑,รถขุดตัก LOADER ทะเบียน ตค-๓๗๖๙, และรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค-๕๘๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๘, ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลูโคสและน้ำเกลือ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตซอล จำนวน ๑๕ ลูก โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้ในงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจคัดกรองเบื้องต้น จำนวน ๔ รายการ โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมโพธิสาร ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ รถอื่นๆ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาส จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารเรียนจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑,๒,๓,๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ๒ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขย ๕๒๐๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล,เครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๒,๓,๖,๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๒-๕๖-๐๑๗๑,๒๘๒-๕๖-๐๑๗๒,๒๘๒-๕๖-๐๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 83-6884 ชบ ครุภัณฑ์ 009-46-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือยางไฟเบอร์กลาส เบอร์ ๕๐๑ และเรือยางไฟเบอร์กลาสเบอร์ ๕๐๕ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกกระบะสำเร็จรูป ทะเบียน ๘๔-๗๕๒๔ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๑-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นง ๓๖๑๙ ชลบุรี จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์ติดรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๔๔ รายการ)
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๑๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสปอตทีวีประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำนวน ๓ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยา เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศเเบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู และขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่เพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ ๑๓ คัน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานติดตั้งกล้องบริเวณท่าเรือสาธารณูปโภค (ท่าขนถ่ายขยะ) และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๕ คัน ๑๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย 17 (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๖ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขน ๖๖๗๖ ชลบุรี จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกลั่นเจดาลห์ ยี่ห้อ Gerhardt ครุภัณฑ์ ๓๙๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม จัดโต๊ะบูชา เขียนตัยวอักษรโฟมฉลุพร้อมติดตั้ง และตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงร่วมขบวนและอุปกรณ์การแสดง พร้อมแตรวง โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ขาวหลังใหญ่ โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน Immunoglobulin anti - rabies amp 400 iu/2 ml จำนวน ๑๐ กล่อง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โครงการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์สายตรวจ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๒ โดยปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าจากตู้โหลดเซ็นเตอร์ไปตามชั้นเรียน ๑,๒,๓,๔ จากระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส พร้อมเพ่ิมระบบสายดินของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งค์เจ็ท โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักการศึกษา)
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ RO ชนิด Membrane จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ คัน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิสาร ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคอลงนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิทพัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟส่องสว่างถนน บริเวณด้านข้างอาคารหอพักแพทย์และบริเวณด้านข้างแผนกเภสัชกรรม อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๕-๐๐๐๑,๐๑๕-๕๕-๐๐๐๔
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมชุดควบคุมกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๕-๕๙-๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์สีขาวโค้งใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์สีขาวโค้งใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH N๖๐๑ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๒-๐๒๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮโดรลิค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๔ ล้อ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์เลือกตั้ง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนบุญสัมพันธ์ (หน้าชุมชนพัทยากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร (D.A.R.E) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสียี่ห้อ Konica Minolta รุ่น bizhub C๔๕๒ No.AOP๒๐๔๑๐๐๖๐๙๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 โครงการ
25 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย ๑๗ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔)
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับใส่ในโพรงกระดูกต้นขา PFNA จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e-STUDIO ๔๕๐๘A หมายเลขเครื่อง CGGF๓๒๓๐๓ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๑๙๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๓ รายการ ของรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๕ - ๙๐๔๐ ชลบุรี และรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๔ -๔๔๓๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH รุ่น N๖๐๑ NO.๗๒๙๒๑๑๑๐๑๘๗๕ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๒-๐๒๐๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าอุปกรณ์ในการกู้ภัยในที่สูง จำนวน ๑๖ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ในการกู้ภัยในที่สูง จำนวน ๑๖ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่และยางรถยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรบำบัดโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ ๕๒๑๔ ชลบุรี จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าหอน้ำ เบอร์ ๓๐ หมายเลขทะเบียน ผต-๖๗๘๖ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเช่าอุปกรณ์ในการกู้ภัยในที่สูง จำนวน ๑๖ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ (โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญย์กัญจนา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (ถังสีเขียว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่างๆ(โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๕)จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลและเวชภัณฑ์ผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ FORD RANGER หมายเลขทะเบียน กย ๒๑๒๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๑๑๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำดื่ม โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๔ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Unit ทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๖ และ ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับแขนและไหปลาร้าชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจนและพ่นละอองฝอย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวยน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๗๙๔๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๑๔๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพและภาคการวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (บัตร PVC แบบไม่มีซิป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ปี 2565)จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์ - จุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสี พร้อมผู้ควบคุม โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เมืองพัทยาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามแข่งขันบีชเทนนิส พร้อมตาข่ายบีชเทนนิสเส้นสนาม รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายย่อยเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเวทีในสนามแข่งขัน และซุ้ม โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าอัฒจันทร์ที่นั่งชม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับขาชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด ๒๕ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมระดับน้ำ Flostless Level Switch (แท่งอิเล็กโทรด) บ่อพักน้ำดีของอาคารหลักและอาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๕๕-๐๐๐๔, ๐๑๕-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนถนนพัทยา-นาเกลือ ถนนสว่างฟ้า และพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายหลัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา ระยะที่ 4 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิท บริเวณชอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังเเค) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอ่อน (Softener) ของระบบปรับอากาศ ชั้น ๖ อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๗๑-๕๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารชุมชนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ผงสลายกลิ่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีโคลด์พลาสติก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมโพธิสาร ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องสั่งการและควบคุม (CCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงระบบกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (ท่าC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เเบบแยกส่วน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หัวเชื้อจุลินทรีย์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(เสาจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญย์กัญจนา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนบุญสัมพันธ์ (หน้าชุมชนพัทยากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ ๑๒ ลีด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล แตรลมกระป๋อง และเสื้อกีฬา จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕
08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสอบปลายปี ป.๖ ม.๓ ม.๖ จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่าทุ่นยาง และจัดทำซุ้ม โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง และระบบไฟแสงสี โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเรือเร็ว โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์สีขาว จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเวทีในสนามแข่งขัน ขนาด ๒.๔๔ ม. x ๙.๗๖ ม. วัสดุไวนิล พิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมติดตั้งบนโครงทัชอลูมิเนียม โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา LEVOFLOXACIN INJ ๗๕๐ MG/๑๕๐ ML จำนวน ๑,๖๖๔ ไวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่และยางรถยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ใบมีดชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนอัลตร้าโซนิค หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๙-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๐-๕๙-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
07 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้า (MDB) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและล้างระบบเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและอาคารสนับสนุนของโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๕๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๓๗-๑๙๖๙ และ ๔๒๐-๓๗-๑๙๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ SINDOH N๖๐๑ NO. ๗๒๙๒๒๐๖๓๐๖๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๓-๐๒๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
04 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๖๐-๑๒๐๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ คัน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนบุญสัมพันธ์ (หน้าชุมชนพัทยากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิสาร ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา ๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
02 มี.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมโพธิสาร ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรม โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๖๐๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง รุ่น commuter ทะเบียน นง ๗๐๑๔ ชลบุรี และ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง รุ่น commuter ทะเบียน นง ๗๐๑๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตู้หมายเลขทะเบียน นค-๕๘๘๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสัญญาณเตือนหลัก (Master Alaarm) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๒-๐๑๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๐ รายการ โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิสาร ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์ขนหูชั้นใน หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๓๙-๕๙-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู ทะเบียน กบ 4513 ชบ ครุภัณฑ์ 002-447-0072 จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเข้าปกเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์เชื้อ Legionella spp ในระบบคูลลิ่ง โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเข้าเล่มสันปกแบบมือโยก)จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี) จำจำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๖-๖๐-๐๐๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น bizhub ๔๒๓ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๑๓๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยในกระดูกส่วนเอว และสันหลัง และวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองใหญ่ซอย ๒ เชื่อมหนองใหญ่ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konika Minolta รุ่น Bizhub ๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๑๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บษ ๗๔๒๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างชุดการแสดงสำหรับพิธีเปิดและพิธีปิด โครงการแข่งขันเทคบอลพัทยาคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันเทคบอล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๑๒ รายการ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำระบบน้ำจากเครื่องผลิตน้ำ (Reverse Osmosis) โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกาะกลางถนนสุขุุมวิท จำนวน ๑ รายการ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๑-๖๐-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นเปลนอนระบบมือหมุน ๒ ฟังก์ชั่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๕-๕๕-๐๐๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการจ่ายแก๊สชุดจ่ายออกซิเจน หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๙-๕๒-๐๓๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รถบรรทุก (ดีเซล)
14 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือยางไฟเบอร์กลาส เบอร์ ๒๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๑ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น bizhub 363 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๑๕๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Bizhub 423 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๑๘๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๒๘๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๒๘๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าหอน้ำพร้อมบันไดเลื่อน ขนาดความสูง ๑๙ เมตร ทะเบียน ผธ ๔๓๔๐ ชบ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพัทยา จำนวน ๙ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่างๆโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา ระยะที่ 4 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๙ รายการ ให้กับสำนักการศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลและศูนย์มัสยิดดารู้ลอิบาดะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหุ้มสำลีสำหรับห้องผ่าตัดจำนวน ๑,๔๐๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายหลัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับกรณีฉุกเฉินแผนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์ - จุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เมืองพัทยาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม รถพยาบาล Ambulance ทะเบียน งค-๔๔๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค)
08 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนถนนพัทยา-นาเกลือ ถนนสว่างฟ้า และพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๖๐ แผ่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายชุมชนเมืองพัทยา จำนวน ๕ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการค่าฝช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายย่อยเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น bizhub 423 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๑๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์กีฬาสำหรับนักกีฬา จำนวน ๖ รายการ โครงการแข่งขันเทคบอลพัทยาคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา ระยะที่ 4 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าโดยเดินระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมไฟฟ้าจากอาคารเรียน ๘ มายังสนามฟุตบอล และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าข้างนามฟุตบอล เพื่อรองรับโครงการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารชุมชนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาภาวะคอเลสเตอรอลสูง จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคจ้างโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์ - จุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคอลงนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายหลัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล และลูกฟุตบอล จำนวน ๔ รายการ โครงการแข่งขันเทคบอลพัทยาคัพ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ตค ๕๓๙ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลลิฟต์อาคารกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกซอยชัยพฤกษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาปละซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๕-๐๖๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มืออบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน จำนวน ๒ รายการ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิ่มพ์ Fujl Xerox DoucPrint P ๓๕๕D หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๙-๑๑๓๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เมืองพัทยาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก หน้า-หลัง ขนาด ๒๔๕ ๗๐ ๑๖) จำนวน ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อถ้วยรางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการโครงการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อถ้วยรางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2565 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนถนนพัทยา-นาเกลือ ถนนสว่างฟ้า และพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายย่อยเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (CAB) ยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ ทะเบียน ผก 9497 ชบ ครุภัณฑ์ 002-48-0084 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 83-3960 ชบ ครุภัณฑ์ 017-44-0013จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล ๒๖๗๙ ชลบุรี จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump ๔/๒) พร้อมท่อระบายน้ำ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถพยาบาล Ambulance ทะเบียน กบ-๓๖๗๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำใช้ (น้ำประปา) โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.พ. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๓-๗๙๓๐ ชบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๕๘ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กบ ๗๑๐๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๗๙ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้แช่เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓-๖๒-๐๑๔๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหยื่อสำเร็จรูปกำจัดหนู จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สาขาควบคุมระบบโทรศัพท์ชั้น ๑ ตู้ที่ ๒ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๑-๔๗-๕๘๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความชื้นเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด ๓ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๑๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ รถอื่นๆและรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารชุมชนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงสำหรับอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวนเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารชุมชนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
26 ม.ค. 2565 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HEPATITIS B IMMUNOGLOBURIN ๑๘๐ UNITS/ML จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิทพัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP MX-M314 NV จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศยี่ห้อ BAUER รุ่น MARINERI จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับแขนชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในโครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาภาวะหลอดเลือดอุดตัน จำนวน ๖๘๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ และป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล จำนวน ๒ รายการ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) สารเคมีสระว่ายน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ขนาด ๒๑๕-๖๐-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ขล ๗๑๘๑ ชลบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร รุ่น ๒๑L เลขครุภัณฑ์ ๕๑๒-๔๘-๐๐๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ชย ๖๓๒๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ๔ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล ๒๖๗๙ ชลบุรี และหมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๑๒๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างถังน้ำดี โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้หนังแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กบ ๓๖๗๒ ชลบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิทพัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน รถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน รถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดเร่งด่วน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine tablet 20 mg จำนวน ๕๐๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์เกาะกลางถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๕ ชั้น ๑,๒,๓,๔ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-N๔๒๐U ครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๑-๐๐๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย ซอยเขาตาโล ๕ จำนวน ๒ เครื่อง (ยี่ห้อ Shijiahuang Shengqiang) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง ยี่ห้อ Ricoh หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๓-๐๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 85-5875 ชบ ครุภัณฑ์ 002-56-0164 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ethyl alcohol 70 ml/100 ml , 450 ml จำนวน 4,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค)
10 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองใหญ่ซอย ๒ เชื่อมหนองใหญ่ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบปลิวและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสและสำลีสำหรับการทำหัตถการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ๒๑๕-๖๐-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ขก ๑๓๑๑ ชลบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ตค ๘๓๙๗ ชบ และรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ตค ๘๓๙๘ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carbamazepine tablet 200 mg จำนวน 21 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในลูกตา (เลนส์ตาเทียม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองใหญ่ซอย ๒ เชื่อมหนองใหญ่ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ๒ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของห้องผ่าตัดและห้องคลอด ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา IPRATROPIUM+FENOTEROL MDI ๒๐+๕๐ MCG/DOSE จำนวน ๗๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา Fentanyl citrate injection ๐.๑ mg/๒ ml จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา Midazolam injection ๕ mg/ ml จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DAPSONE ๑๐๐ MG จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์อาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถวายสังฆทาน โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอวยพรปีใหม่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยา Fentanyl citrate injection ๐.๕ mg/๑๐ ml จำนวน ๑๖๐ กล่อง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยา Fentanyl citrate injection ๐.๑ mg/๒ ml จำนวน ๒๐๐ กล่อง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนพร้อมโปรแกรมเชื่อมโยงเพื่อใช้ในงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุการศึกษา) วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ)
21 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพี่งพิงในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลาดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ขาวหลังใหญ่ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง อาหารคาวหวาน ชุดใหญ่ และบายศรีประกอบพิธีเครื่องไทยธรรม-อาหารปิ่นโตถวายพระ โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ)
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าอาคารหอพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้งขาวหลังใหญ่ โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงภาคสนาม โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๔๐๖๖ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๙๔ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๓๓๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac sterile solution ๓๐ mg จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แผนกห้องผ่าตัด (ห้อง OR ๒) ชั้น ๒ อาคารหลัก โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๑๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ต.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งค์เจ็ท โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
09 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกขนาด ๒๒๕ ๕๐ ๑๗ จำนวน ๔ เส้น สหรับรถยนต์ทะเบียน ขฉ ๓๓๓๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานโควิด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการวินิจฉัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินกิจกรรมเมืองพัทยา 2565 (ไทย - อังกฤษ) ขนาด A2 พับ เป็น A5 (พับครึ่ง 3 ที) พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง กระดาษอาร์ต ด้าน 100 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุม กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ณ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุม กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ณ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องไทยธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพิมพ์บนวัสดุไวนิลอิงค์เจ็ท 4 สี ขนาด 10.50 X 7.50 เมตร พร้อมติดตั้ง (ป้ายประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลัยพร้อมตกแต่งดอกไม้ประดับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา
24 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN ๒๐๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำอุปโภคบริโภค โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนาม เช่าอัฒจันทร์ และเช่าเต็นท์ จำนวน 5 รายการ (โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2564 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
18 พ.ย. 2564 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าระบบไฟแสงสี และเช่าเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔)
15 พ.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
11 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้สอบบัญชีเพื่อตจรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสายล่อฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัด มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงหวี่ เห็บหมัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายในสนามแข่งขัน และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ (โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง ลิฟต์อาคารสนับสนุน ตัวที่ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๕๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องชิลเลอร์ทั้ 2 เครื่อง ของเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อน เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนก๊าซน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมทำหัตถการสำหรับห้องผ่าตัดและอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ระยะเวลา 3 เดือน
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าชทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหอเย็นคูลลิ่งของระบบเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อน เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนก๊าซน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือทางการแพทย์ชนิดต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓๖ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
05 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
05 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
01 ต.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะเมืองพัทยา เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
30 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนเลียบชายหาดจอมเทียน-ถนนบุณย์กัญจนา ๑๑ รายการ
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเปลี่ยนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสีอาคารเรียนและรั้ว โรงเรียนเมืองพัทยา 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๓ เดือน
23 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
22 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๔ รายการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเมืองพัทยา ๓,๕,๖,๑๐,๑๑ จำนวน ๘๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับแขน ขา เอว ชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษและไทเทเนียมขนาดเล็ก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแอร์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน ๓๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วและป้ายโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (หิน,ทราย) โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ยางแอสฟัลท์) โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับแขน ขาและไหปลาร้า ชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดาและชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alcohol ๗๐% ๖๐ ml (Ethyl alcohol) จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือพยาบาล จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone ๑๐๐ mg tab จำนวน ๑๙ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องโครงการก่อสร้างตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
14 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเป่าอากาศเหม็นประจำบ่อบำบัดน้ำเสียหาดแสม หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๒-๕๘-๐๐๕๘ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๒-๕๘-๐๐๕๙ จำนวน ๒ เครื่อง ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชาที่ใช้ในทางทันตกรรมกลุ่ม Articaine และวัสดุเรซินโมดิฟายกลาสไอโอเมอร์ซีเมนต์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองและอะไหล่เครื่องดูดน้ำลายนอกช่องปาก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองการพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเจาะกระดูกสันหลัง/ไขกระดูกเพื่อรักษา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเทลเลอร์เรือตรวจการณ์ ๒๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๐ และเรือตรวจการณ์ ๒๔๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๓๙ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๗ คัน ๑๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสชนิดต่างๆ สำลีสำหรับทำหัตถการ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิวและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๖๐-๑๒๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไส้กรอง RO ชนิด membrane จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและล้างระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๕๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าและผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีโคลด์พลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
06 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride tablet ๕๐๐ mg จำนวน ๒,๔๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบบรายละเอียด และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
03 ก.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขย ๖๓๒๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดฟันกลุ่มเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนไฮบริคและงานทันตกรรมทั่วไป จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานทันตกรรมสำหรับการกรอฟันและขัดแต่งฟัน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชาที่ใช้ในทางทันตกรรมกลุ่ม Lidocaine เข็มฉีดยาที่ใช้ในทางทันตกรรม และวัสดุพิมพ์ปากและวัสดุอื่นๆ ในการอุดฟัน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยน์ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ทะเบียน ขน ๖๖๘๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดสายสวนและชุดดูดของเสียจำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบถังน้ำ และระบบปั๊มน้ำ (อาคารบริการประชาชน) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl citrate injection 0.5 mg/10 ml จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl citrate injection 0.1 mg/2 ml จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม/แคปซูล จำนวน 500 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน รถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ Ambulance ทะเบียนกบ-๓๖๗๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเช็คระยะ ๑๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ทะเบียน ขน-๖๖๗๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔๖๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับข้อเข่า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับบริเวณใกล้ข้อกระดูกชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หมวดเข็มฉีดยาและไซริงค์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๒๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ คัน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๒-๐๐๓๐ และรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๒-๐๐๒๙ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ขนาด ๒๔๕/๗๐ ๑๖ ๖๘๙) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำป้ายจราจรและงานบำรุงป้าย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ Grundfos ครุภัณฑ์ 055-57-0293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ ,๘ และ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๕ ชลบุรี, รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๖ ชลบุรี, รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๗ ชลบุรี,รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ RONGDA รุ่น RD-๓๖๐๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมเครื่องเสียงโดมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022)
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเครน ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB ทะเบียนรถ ตค 3849 ชบ ครุภัณฑ์ 018-56-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงกั้นโครงพีวีซี พร้อมพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๔ คัน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มิถุนายน 2564
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controler) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดบรรจุอากาศหายใจ ที่ประจำรถยนต์ติดตั้งเครื่องอัดอากาศเบอร์ ๔๖ ทะเบียน ๘๕-๐๑๕๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27